Title:

List W[ielmożneg]o Mohla sędziego ziem[skiego] inflantskiego do J[ego] M[ości] X[iędza] Prowincyała pisany d[nia] 4 lut[ego] 89 z Imbrodów

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

List Franciszka Mohla, sędziego ziemskiego inflanckiego do Atanazego Falkowskiego, prowincjała litewskiego zakonu bazylianów, oskarżający ks. Paniłowskiego o znieważenia go w gospodzie i klasztorze w Iłłukszcie w dniu święta Chrztu Pańskiego (według kalendarza juliańskiego). Nadawca zarzuca ks. Paniłowskiemu, że ten odgrywa się na nim za doniesienie przełożonemu o grze w hazard i utrzymywaniu stosunków z kobietami. Stwierdza, że jego prośby skierowane do przełożonego ks. Paniłowskiego nie odniosły skutku. Mohl prosi prowincjała o zmuszenie ks. Paniłowskiego do odwołania obelg oraz o wyznaczenie na kapelana ks. Trzaskowskiego.

Release date/Uprising:

4 lutego 1789 r., Imbrody

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

337

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Paginacja nowa:

Jednostka paginowana (k. 22-24). Podwójna paginacja (k. 22-24 i 41-45). Kopia. Brak podpisu.

×

Citation

Citation style: