Title:

[Unicki biskup piński i turowski, koadiutor eparchii włodzimierskiej i brzeskiej Antoni Młodowski (?), Relacje polityczne i prawne dotyczące Kościoła prawosławnego i unickiego]

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Pismo polityczne będące odpowiedzią na postulaty wysuwane przez środowiska związane z Kościołem prawosławnym. Jednostka składa się z pięciu uwag:- „Uwaga pierwsza nad pierwszą propozycyą, ktora się domaga JM X. Białoruski Biskup nieunit wolności apostazyi od wiary katolickiey do nieunii” (k. 2).- „Uwaga druga nad drugą propozycją którą JM X. Bisku Białoruski nieunit wymaga przywrócenia cerkwi nieunitom do unii świętej przyłączonych” (k. 4).- „Uwaga trzecia nad dawnemi prawami cerkwi ruskiej służacemi z przyłączonemi dowodami, iż te prawa nie dyzunitom ale kościołowi katolickiemu ruskiemu są nadane” (k. 5).- „Uwaga czwarta nad temi prawami” (k. 23).- „Uwaga piąta z rozstrząsnieniem wynikających obowiązków rzeczonych Grzymałtowskich, które na wsparcie dyzunii nieprzyzwoicie IchM nieunici naciągać zwykli” (k. 44).

Release date/Uprising:

9 maj 1766 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski, łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

304

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Kopia. Jednostka paginowana (k. 1-47), pierwsza karta prawdopodobnie jest fragmentem innej jednostki (f. 52, op. 1, nr 305). Stan zachowania bardzo dobry, liczne podkreślenia fragmentów tekstu, odnotowana nazwisko Antoniego Młodowskiego

×

Citation

Citation style: