Title:

„Capitulum provinciae Lituanae Ordinis SBM Congregationis Ruthenorum praeside perillustri reverendissimo domino Perphyrio Skarbek Ważyński Ordinis SBM Congregationis Ruthenorum protoarchimandrita, abbato Żydycznensi, protectore Collegii Vladimiriensis, AD millessimo septengentesimo octagesimo octavo diebus octobris in monasterio abbatiali Żydyczynensi celebratum”..

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Protokół obrad kapituły generalnej prowincji litewskiej zakonu bazylianów, która odbyła się w dniach 6-15 października 1788 r. pod przewodnictwem protoarchimandryty, opata żydyczyńskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego w klasztorze w Żydyczynie. Przedmiotem jej obrad były liczne kwestie organizacyjne i gospodarcze, dotyczące m.in. szkolnictwa. Dokonano na niej wyboru nowych władz prowincji. Protokół zawiera informacje na temat ówczesnego składu kapituły.Jest to drugi egzemplarz dokumentu z jednostki nr 221.

Release date/Uprising:

[6-15 października 1788, Żydyczyn]

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

222

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Jednostka paginowana (kk. 7). Na k. 1 w prawym górnym rogu odnotowana ołówkiem 11.4.222; k. 7-7v nie zapisane. Pod protokołem podpisy protoarchimandryty, opata żydyczyńskiego Perfiriusza Skarbka Ważyńskiego, prowincjała Atanazego Falkowskiego, protokonsultora Maksymiliana Wilczyńskiego, drugiego konsultora Sylwestra Antonowicza, trzeciego konsultora Ignacego Baranowskiego, sekretarza Teodora Gryżewskiego; przyłożone dwie pieczęci.

×

Citation

Citation style: