Title:

„Capitulum provinciale primum provinciae Lituanae tituli beati Josaphat Pontificis et Martyris oridinis divi Basilii Magni congregationis sanctissimae Trinitatis unitorum. Sub praesidentia perillustris reverendissimi patris domini Polycarpi Mihuniewicz ordinis divi Basilii Magni protoarchimandritae seu generalis eodem in capitulo generali Dubnensi electi durante eodem capitulo generali, in ecclesia abbatiali Dubnensi celebratum anno Domini 1743. Inchoatum horis matutinis anni eiusdem mensis Junii die 10” (k.1).

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Protokół obrad sesji nr 1 kapituły prowincji litewskiej zakonu bazylianów (unitów), odbywającej się w dniu 10 VI 1743 w Dubnie, pod przewodnictwem o. Polikarpa Mihuniewicza, protoarchimandryty (generała) kongregacji Św. Trójcy. Podczas obrad dokonano wyboru o. Teodozjusza Koniaczewskiego na prowincjała, ojców: Herakliusza Lisańskiego, Maksymiliana Zawadzkiego, Germana Jackowskiego i Tadeusza Jankiewicza na konsultorów oraz o. Justyna Czeczkowskiego na sekretarza prowincji.

Release date/Uprising:

10 VI 1743

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski, łacina

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

210

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 2 karty papierowe (k.2 niezapisana), foliacja ołówkowa, ciągła, k.1-2. K.1 data roczna (1743) i dawna sygnatura (11.4.210). Tekst robi wrażenie niedokończonego.

×

Citation

Citation style: