Title:

„Inwentarz klejnotów, sreber i całego sprzętu cerkwi żyrowickiej znajdujących się z nakazu Wielm. w Bogu Najprzew. X. Porfirego Skarbka Ważyńskiego Z.B.W. Ex Gnrła zakonu prowincji ŚŚ. Trójcy prowincjała opata żydyczyńskiego przez nas niżej podpisanych komisarzów Ru 1785 d. 14 kwietnia spisany”

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Inwentarz ruchomości znajdujących się w cerkwi żyrowickiej. Całość zaczyna się od szczegółowej charakterystyki ukoronowanego obrazu „Matki Boskiej” znajdującego się w ołtarzu głównym oraz siedmiu innych obrazów umieszczonych w kaplicach. W dalszej kolejności wymieniono zawartość skarbca, zakrystii. Szczegółowe wymienienie appartamentów, bławatów, bielizny zakrystiana, antependiów, firanek, dywanów, kobierców, sukna, ksiąg, obrazów, dzwonów, obić, zegarów oraz rzeczy wykonanych cyny, miedzi, drzewa, żelaza, szkła.

Release date/Uprising:

14 kwietnia 1785 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

208

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Oryginał. Pod inwentarzem podpisy Flawiana Rogoskiego, Sylwestra Antonowicza wraz z przyłożonymi dwoma pieczęciami. Jednostka podwójnie paginowana (k. 1-10 oraz s. 331-350), na pierwszej stronie zapisana ołówkiem sygnatura 11.4.208.

×

Citation

Citation style: