Title:

[Dekret trybunalski w sprawie unickiego episkopa pińskiego i turowskiego Paiseja Onikiewicz-Sachowskiego z sędziną słonimską Rainą Makarewną Haraburdziną o pogwałcenie dekretu trybunalskiego]

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Sąd trybunalski orzeka w sprawie unickiego episkopa pińskiego i turowskiego Paiseja Onikiewicz-Sachowskiego i Rainy Makarewny Krzysztofowej Haraburdzinej sędziny ziemskiej słonimskiej o pogwałcenie przez tę ostatnią dekretu trybunalskiego nakładającego na nią karę 10 tys. złotych kary za zbudowanie w Pińsku cerkwi wbrew obowiązującemu prawu, a w przypadku uchylenia się od jej zapłacenia nakładającego na sędzinę vadium w wysokości 30 tys. złotych. Sąd nakazuje Haraburdzinej wypłacić karę w wysokości 30 tys. złotych polskich, a za pogwałcenie konstytucji z 1607 r. 50 kop sądowi i 50 kop władyce pińskiemu. Egzekucją maja zająć się sąd grodzki albo ziemski a w razie konieczności odwołania się od wyroku należy to uczynić przed sądem hospodarskim.

Release date/Uprising:

27. [?].1617 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

ruski, polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

144

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Oryginał. Jednostka paginowana podwójnie: prawy górny róg k. 1, dolny prawy róg 5. W lewym górnym rogu pierwszej strony ołówkiem odnotowana sygnatura 11.4.144 i czerwoną kredką numer jednostki 144. Krawędzie karty naderwane. Nazwa miesiąca zasłonięta pieczęcią. Pod treścią pieczęć i podpisy m.in.: Abrahama Woyny sufragana i kanonika wileńskiego, Jana Kolendy [?] pisarza wileńskiego i stolnika kowieńskiego [?] Romana Sumowskiego, kanonika żmudzkiego i delegata ziemi żmudzkiej Sebastiana Trmanowicza.

×

Citation

Citation style: