Title:

[Wspomnienie żywotów duchownych, który oddali życie w obronie wiary katolickiej i unii kościelnej z Rzymem, skierowane do bliżej nieokreślonych konwentów zakonnych]

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

W dokumencie jako wzór do naśladowania przywołani są obrońcy czci Symenona Jackiewicza, który ukazał się Moskalom zagrażającym jego grobowi w klasztorze byteńskim, dzięki czemu jego zwłoki przetrwały nienaruszone całą zawieruchę wojenną. Wspomniany jest także cud uzdrowienia podczas pogrzebu Symeona. Ponadto wzmiankowane są następujące osoby: diakon Józef Pokulucki, arcybiskup połocki Jozafat Kuncewicz, Pachomiusz Opychalewicz [?], Józef Pietkiewicz, Stefan Martyszkiewicz, Teodor Chocianowski, Jozafat Brażyc (który dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej otrzymał umiejętność odprawiania egzorcyzmów), Alojzy Kulsza, Symeon Rapartowicz [?] (zabity „za unię” przez Kozaków), Adrian Podbereski, metropolita kijowski Józef Welamin Rutski, Jeremiasz, Spiridion Jakóbowski (teolog i kaznodzieja unicki), car Piotr Aleksiejewicz, Kizikowski, Teofan Kulbieczyński (broniący unii połocki kaznodzieja zabity przez cara moskiewskiego w kaplicy grobowej Jozafata Kuncewicza), Konstanty Zajkowski, Antoni Zawadzki. Karta 3-3v – fragment listu do metropolity kijowskiego (brak daty).

Release date/Uprising:

[ok. 1705 r.]

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

57

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

×

Citation

Citation style: