polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Publication description

Z problematyki wpływu magnaterii i szlachty litewskiej na sytuację unitów i prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku.

Opening only publication edition...