English   polski  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Publication description

Warszawa 1643, Konstytucyje sejmu walnego koronnego sześćniedzielnego Warszawskiego roku Pańskiego MDCXLIII dnia 12 lutego, Warszawa 1643

Opening only publication edition...