English   polski  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Publication description

Warszawa 1649, Konstytucye sejmu walnego koronnego sześćniedzielnego warszawskiego roku Pańskiego MDCXLIX dnia 22 listopada, Warszawa

Opening only publication edition...