polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Publication description

Wincenty Morawski, 1612, Kraków, Opisanie żywota i cudów błogosławionego ojca Władysława z Gielniowa […] zebrane z starych kroników ręką pisanych i znowu teraz przez Ks. Wincentego Morawskiego, lektora tegoż klasztoru z przydatkiem nowych cudów do druku podane {…}.

Opening only publication edition...