polski   English  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 9101

Obecnie czytających: 457

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 7220633

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Aktualności
[01.03.2017]

Uprzejmie informujemy, iż dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowano zadanie upowszechniające naukę pn Digitalizacja zespołu 13 (Judicium Castr. Premisliense) z Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Etap II (nr umowy 876 /P-DUN/2015 ) »

Projekty archiwalne 2014-2015
[14.03.2016]

Uprzejmie informujemy iż w 2015 r. zostały zakończone następujące zadania:

Pozyskanie kopii cyfrowych poloników-archiwaliów z Riksarkivet w Sztokholmie (zespół Polen: Bihang Kurland Handlingar och brev. 1700 – 1701, vol. 150-154 i zespół Polen: Bihang Livland Handlingar och brev, vol. 154) - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 515/P-DUN/2014

Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk W St. Petersburgu. Etap V – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 667/P-DUN/2014) i przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Digitalizacja, opisanie i udostępnienie materiałów z zespołu Skoklosteramlingen (Riksarkivet w Sztokholmie) E 8671 – E 8909 - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 1248/P-DUN/2014)

Trybunał Litewski z lat 1766-1777 (Digitalizacja i opisanie). ETAP 2 - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 665 /P-DUN/ZO/2014)

Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 2 (zadanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 1120/P-DUN/2014) »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...