English   polski  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 18254

Obecnie czytających: 165

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 29714748

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Białostocka Księga miejska już się ukazała….
[11.12.2018]

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744–1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współ-udziale J. Grodzkiego, Białystok 2018. Książka „Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744–1794)” jest nową publikacją źródłową, przygotowaną przez doktoran-tów Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Publikacja ta przybliża czytelnikom nie tylko działalność samorządu miejskiego, ale przede wszystkim ukazuje życie codzienne mieszkańców ówczesnego Białegostoku. »

Dzięki wsparciu Prezydenta Białegostoku niebawem ukaże się Białostocka księga miejska
[30.10.2018]

Dzięki wsparciu Prezydenta Białegostoku niebawem ukaże się Białostocka księga miejska, autorstwa historyków z Uniwersytetu w Białymstoku. Białostocka księga miejska (1744–1794)” jest nową publikacją źródłową, przygotowaną przez doktorantów Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowo-czesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Publikacja ta przybliża czytelnikom nie tylko działalność samorządu miejskiego, ale przede wszystkim ukazuje życie codzienne mieszkańców ówczesnego Białegostoku. »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...