polski   English  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 10064

Obecnie czytających: 575

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 8599111

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Ponad 300 dokumentów z Archiwum Królewskiego w Sztokholmie udostępniono w Repozytorium Cyfrowym Poloników.
[20.11.2017]

Wśród archiwaliów przechowywanych w Riksarkivet (Szwecja) znane i wykorzystywane dotychczas przez historyków polskich były trzy zespoły: Diplomatica, Extranea IX Polen i Skoklostersammlingen. Zasób ten jest dobrze rozpoznany co odnosi się przede wszystkim do Extranea IX Polen i Skoklostersammlingen. Pierwsze sprawozdania z kwerend archiwalnych pochodzą z XIX stulecia. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w 2017 r. zakończył dwuletni projekt „Pozyskanie kopii cyfrowych poloników-archiwaliów z Riksarkivet w Sztokholmie. ETAP 2 (zespół Extranea IX Polen nr 144, 146, 147, 148, 149)”. »

Aktualności
[01.03.2017]

Uprzejmie informujemy, iż dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowano zadanie upowszechniające naukę pn Digitalizacja zespołu 13 (Judicium Castr. Premisliense) z Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Etap II (nr umowy 876 /P-DUN/2015 ) »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...