polski   English  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 5762

Obecnie czytających: 321

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 4528889

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Projekty archiwalne 2014-2015
[14.03.2016]

Uprzejmie informujemy iż w 2015 r. zostały zakończone następujące zadania:

Pozyskanie kopii cyfrowych poloników-archiwaliów z Riksarkivet w Sztokholmie (zespół Polen: Bihang Kurland Handlingar och brev. 1700 – 1701, vol. 150-154 i zespół Polen: Bihang Livland Handlingar och brev, vol. 154) - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 515/P-DUN/2014

Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk W St. Petersburgu. Etap V – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 667/P-DUN/2014) i przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Digitalizacja, opisanie i udostępnienie materiałów z zespołu Skoklosteramlingen (Riksarkivet w Sztokholmie) E 8671 – E 8909 - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 1248/P-DUN/2014)

Trybunał Litewski z lat 1766-1777 (Digitalizacja i opisanie). ETAP 2 - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 665 /P-DUN/ZO/2014)

Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 2 (zadanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 1120/P-DUN/2014) »

Konferencja
[01.10.2015]

W dn. 16-17 września 2014 r. w Lublinie Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy zorganizował razem z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim międzynarodową konferencję naukową w 25 lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską pt.: International conferece entitled: 'Papal diplomacy towards the Commonwealth throughout history"("Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków"). Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...