English   polski  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 19353

Obecnie czytających: 340

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 37109085

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Polonika - archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w internecie
[23.11.2020]

Uprzejmie informujemy, iż Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym oraz Uniwersytet w Białymstoku publikuje w Repozytorium Cyfrowym Poloników 500 dokumentów pochodzących z Riksarkivet w Sztokholmie w ramach zadania: "Polonika - archiwalia z Riksarkivet (Narodowe Archiwum) w Sztokholmie. Opisanie i umieszczenie w internecie (repcyfr.pl) - zadanie finansowane w ramach umowy 545/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę". »

Białostocka Księga miejska już się ukazała….
[11.12.2018]

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744–1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współ-udziale J. Grodzkiego, Białystok 2018. Książka „Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744–1794)” jest nową publikacją źródłową, przygotowaną przez doktoran-tów Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Publikacja ta przybliża czytelnikom nie tylko działalność samorządu miejskiego, ale przede wszystkim ukazuje życie codzienne mieszkańców ówczesnego Białegostoku. »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...