polski   English  

Informacje

Biblioteka

Opis projektu

Projekt Repozytorium Cyfrowe Poloników jest skierowany do wszystkich zainteresowanych dziedzictwem polskim znajdującym się poza granicami RP. Powstał p konsultacjach z Dyrekcją AGAD oraz prof. Dariuszem Chemperkiem (UMCS) i władzami Riksarkivet. W szczególności chcielibyśmy prosić wszystkich, którzy mają dostęp do poloników, którzy pozyskali ich kopie cyfrowe za pozwoleniem ich właściciela, by przekazali je do Repozytorium. Pomoże to nam na rozbudowę naszej bazy i ułatwienie dostępu do materiałów zagranicznych uczonym na całym świecie.

Osoby zainteresowane współpraca prosimy o kontakt z nami. Materiały można przesyłać po wypełnieniu Oświadczenia i przeslaniu do Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.