English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Instrukcjana rozmowy z Kozakamiuchwalona na konwokacji warszawskiej 1658 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012.
Results:
  • - Number of objects found:   58
    • Editions: 58
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza – przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Kęder []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Pobyt Jana Kazimierza na Śląsku w 1655 roku w świetle korespondencji nuncjusza Piotra Vidoniego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Katarzyna Wiszowata-Walczak []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Nowe materiały do biografii Daniela Bratkowskiego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Piotr Borek []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Piotr Mohyła – ojciec duchowy „dziesięciu świętych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marzanna Kuczyńska []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Wymiany korespondencji między sekretariatem papieskim a nuncjaturą apostolską w Poslce w czasie misji Juliusza Ruggieriego (1565-1568) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Stanisław Antoni Bogaczewicz []
Accuracy: 55%
Keywords: korespondencjia, sekretariat papieski, nuncjatura apostolska, Juliusz Ruggieri
Find objects similar to this one.
6.  PDF Materiały do dziejów unickiej diecezji chełmskiej w opisie księdza Pawła Szymańskiego z 1825 r. [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Andrzej Gil []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Z dziejów Kapituły Katedralnej Wileńskiej i Białostockiej Kapituły Metropolitalnej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Tadeus z Kasabuła []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Geneza kozackiego prawa i sądownictwa wojskowego. Z badań nad artykułami wojskowymi w Rzeczypospolitej szlacheckiej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Karol Łopatecki []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
9.  PDF The Ukrainian Populist Clergy and the Habsburgs: The Conflicted Vision of Father Mykhailo Zubryts’kyi [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Frank Sysyn []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Jan Kazimierz Denhoff i Józef Karol Lubomirski – reprezentanci króla Jana III w Rzymie [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Maria Domin []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>