English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Geneza kozackiego prawa i sądownictwa wojskowego. Z badań nad artykułami wojskowymi w Rzeczypospolitej szlacheckiej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012.
Results:
  • - Number of objects found:   58
    • Editions: 58
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Jan Kazimierz Denhoff i Józef Karol Lubomirski – reprezentanci króla Jana III w Rzymie [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Maria Domin []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wymiany korespondencji między sekretariatem papieskim a nuncjaturą apostolską w Poslce w czasie misji Juliusza Ruggieriego (1565-1568) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Stanisław Antoni Bogaczewicz []
Accuracy: 54%
Keywords: korespondencjia, sekretariat papieski, nuncjatura apostolska, Juliusz Ruggieri
Find objects similar to this one.
3.  PDF Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza – przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Kęder []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Z dziejów Kapituły Katedralnej Wileńskiej i Białostockiej Kapituły Metropolitalnej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Tadeus z Kasabuła []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Materiały do dziejów unickiej diecezji chełmskiej w opisie księdza Pawła Szymańskiego z 1825 r. [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Andrzej Gil []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Pobyt Jana Kazimierza na Śląsku w 1655 roku w świetle korespondencji nuncjusza Piotra Vidoniego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Katarzyna Wiszowata-Walczak []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Szlachcic w podróży. Regestr wydatków podróżnych Jana i Antoniego Cetnerów z lat 1724–1727 [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Bożena Popiołek []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Posadami wielkich miast Ukrainę ozdobił. Rozwój pogranicznych majątków hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Henryk Litwin []
Accuracy: 51%
Keywords: Stanisław Koniecpolski, pogranicze
Find objects similar to this one.
9.  PDF Вольности шляхетские и казацкие: от отчизны «речь Посполитая» к «отчизне нашей Малороссийской» [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Aleksander Naumow []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>