English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Warszawa 1643, Konstytucyje sejmu walnego koronnego sześćniedzielnego Warszawskiego roku Pańskiego MDCXLIII dnia 12 lutego, Warszawa 1643
Results:
  • - Number of objects found:   1
    • Editions: 1
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Konstytucyje sejmu walnego koronnego sześćniedzielnego warszawskiego roku Pańskiego MDCXLIX dnia 22 listopada, Warszawa 1649 []
Accuracy: 63%
Keywords: Konstytucje sejmowe 1649
Find objects similar to this one.