English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wincenty Morawski, 1612, Kraków, Opisanie żywota i cudów błogosławionego ojca Władysława z Gielniowa […] zebrane z starych kroników ręką pisanych i znowu teraz przez Ks. Wincentego Morawskiego, lektora tegoż klasztoru z przydatkiem nowych cudów do druku podane {…}.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.