English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition III Statut litewski w dobie porozbiorowej – stan badań nad dziedzictwem prawa litewskiego
Results:
  • - Number of objects found:   52
    • Editions: 52
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zabytkowe cmentarz e na Żmudzi – polskie ślady przeszłości dwóch narodów - Jan Skłodowski []
Accuracy: 63%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Litwa, Żmudź
Find objects similar to this one.
2.  PDF Materiały do historii Muzeum Starożytnościw Wilnie z Archiwum Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie - Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz []
Accuracy: 63%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Litwa, Wilno, archiwum, Moskwa
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki []
Accuracy: 58%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, księgozbiory
Find objects similar to this one.
4.  PDF Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad zasobem łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego - Karol Łopatecki []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Łotwa, archiwalia
Find objects similar to this one.
5.  PDF Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – ochrona i konserwacja - Janusz Smaza []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, konserwacja
Find objects similar to this one.
6.  PDF Cmentarz i kościół pw. św. św. Szymona i Judy w Drycanach - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Łotwa, Inflanty
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej przez pryzmat zbioru graficznego Biblioteki Polskiej w Paryżu - Paweł Ignaczak []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, księgozbiory, grafika
Find objects similar to this one.
8.  PDF Drewniane świątynie Kościoła Wschodniego jako część wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - Jan Kurek []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, architektura sakralna
Find objects similar to this one.
9.  PDF Archiwalia rzymskie – stan badań i perspektywy - Teresa Chynczewska-Hennel []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum, Rzym
Find objects similar to this one.
10.  PDF Polonika w Szwecji w świetle dyskusji nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Zbiory archiwalne i biblioteczne - Ewa Teodorowicz-Hellman []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum, polonika, Szwecja
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>