English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Archiwum Ławry Poczajowskiej w zbiorach Państwowego Okręgowego Archiwum w Tarnopolu
Results:
  • - Number of objects found:   52
    • Editions: 52
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad zasobem łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego - Karol Łopatecki []
Accuracy: 66%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Łotwa, archiwalia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Elektroniczne repozytorium „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich” na stronie internetowej AGAD - Jacek Krochmal []
Accuracy: 63%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum, polonika, repozytorium, AGAD
Find objects similar to this one.
3.  PDF Spuścizna artystyczna Wilhelma Kotarbińskiego w zbiorach muzeów Kijowa - Marcin Goch []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Kijów, Ukraina, Wilhelm Katarbiński
Find objects similar to this one.
4.  PDF Biblioteka dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali - Michał Spandowski []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, księgozbiory
Find objects similar to this one.
5.  PDF Instytucje polskie poza Krajem – ich zbiory i współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - Anna Krochmal []
Accuracy: 58%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum
Find objects similar to this one.
6.  PDF Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Podole, Ukraina
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, księgozbiory
Find objects similar to this one.
8.  PDF Archiwalia rzymskie – stan badań i perspektywy - Teresa Chynczewska-Hennel []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum, Rzym
Find objects similar to this one.
9.  PDF Polonika w Szwecji w świetle dyskusji nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Zbiory archiwalne i biblioteczne - Ewa Teodorowicz-Hellman []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, archiwum, polonika, Szwecja
Find objects similar to this one.
10.  PDF Materiały do dziejów skarbu litewskiego za podskarbiostwa Hieronima Kryszpina-Kirszenszteina (Z poszukiwań archiwalnych w Kijowie) - Anna Filipczak-Kocur []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Kijów, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>