English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Archiwalia rzymskie –stan badań i perspektywy
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 5
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Polskie i ukraińskie badania nad historią architektury i sztuki. Metodologia i perspektywy badawcze – próba porównania - Jakub Lewicki []
Accuracy: 56%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, Polska, metodologia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad zasobem łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego - Karol Łopatecki []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Łotwa, archiwalia
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, księgozbiory
Find objects similar to this one.
4.  PDF Materiały do dziejów skarbu litewskiego za podskarbiostwa Hieronima Kryszpina-Kirszenszteina (Z poszukiwań archiwalnych w Kijowie) - Anna Filipczak-Kocur []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Kijów, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.
5.  PDF Spuścizny rodzinne i archiwa majątkowo-gospodarcze polskiej szlachty w wybranych archiwach ukraińskich - Tomasz Ciesielski []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.