English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Archiwalia rzymskie –stan badań i perspektywy
Results:
  • - Number of objects found:   4
    • Editions: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Polskie i ukraińskie badania nad historią architektury i sztuki. Metodologia i perspektywy badawcze – próba porównania - Jakub Lewicki []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, Polska, metodologia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Stopień zainteresowania patrycjatu ryskiego wewnętrzną sytuacją Rzeczypospolitej (1581-1621). Z badań nad zasobem łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego - Karol Łopatecki []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Łotwa, archiwalia
Find objects similar to this one.
3.  PDF Spuścizny rodzinne i archiwa majątkowo-gospodarcze polskiej szlachty w wybranych archiwach ukraińskich - Tomasz Ciesielski []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.
4.  PDF Materiały do dziejów skarbu litewskiego za podskarbiostwa Hieronima Kryszpina-Kirszenszteina (Z poszukiwań archiwalnych w Kijowie) - Anna Filipczak-Kocur []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Kijów, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.