English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Inwentaryzacja polskiego dziedzictwa kulturowego w muzeach ukraińskich
Results:
  • - Number of objects found:   14
    • Editions: 14
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prace Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Dorota Janiszewska-Jakubiak []
Accuracy: 77%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia związane z inwentaryzacją cmentarzy polskich na Wołyniu - Anatol Franciszek Sulik []
Accuracy: 62%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, inwentaryzacja
Find objects similar to this one.
3.  PDF Spuścizny rodzinne i archiwa majątkowo-gospodarcze polskiej szlachty w wybranych archiwach ukraińskich - Tomasz Ciesielski []
Accuracy: 61%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, archiwalia
Find objects similar to this one.
4.  PDF Inwentaryzacja wielkich cmentarzy Ukrainy Zachodniej i jej znaczenie dla badania kultury polskiej - Tadeusz Rudkowski []
Accuracy: 57%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, inwentaryzacja
Find objects similar to this one.
5.  PDF Drewniane świątynie Kościoła Wschodniego jako część wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - Jan Kurek []
Accuracy: 54%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, architektura sakralna
Find objects similar to this one.
6.  PDF Perły z Atlantydy – relacja inwentaryzatorska z Białorusi - Maria Kałamajska-Saeed []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Białoruś, inwentaryzacja
Find objects similar to this one.
7.  PDF Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Podole, Ukraina
Find objects similar to this one.
8.  PDF Życie muzealne we Lwowie. Rok 1939 - Irina Horban []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Lwów, Ukraina
Find objects similar to this one.
9.  PDF Klasycystyczna architektura pałacowa na Wołyniu ok. 1780-1831 r. - Wioletta Brzezińska-Marjanowska []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Ukraina, Wołyń, architektura
Find objects similar to this one.
10.  PDF Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu - Wioletta Brzezińska-Marjanowska []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe, Podole, Wołyń, Ukraina, ogrody, Dionizy Mikler
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>