English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Andrzej Stroynowski, Od „Rybeńki” do „Panie Kochanku”. Zmiana wizerunku magnata w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019.
Results:
  • - Number of objects found:   37
    • Editions: 37
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Andrzej Rachuba, Magnateria – specyfika litewska w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Rachuba []
Accuracy: 93%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
2.  PDF Andrzej Klonder, Mieszczańskie cnoty magnatów – gospodarność, oszczędność, skąpstwo. Refleksje nieco przewrotne w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Klonder []
Accuracy: 91%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
3.  PDF Urszula Anna Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Urszula Anna Pawluczuk []
Accuracy: 89%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
4.  PDF Maria Czeppe, Szkoły pałacowe w XVIII wieku. Rekonesans w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Maria Czeppe []
Accuracy: 88%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
5.  PDF Dariusz Makiłła, Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Makiłła []
Accuracy: 88%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
6.  PDF Radosław Lolo, Towarzystwo Jezusowe a magnaci. Fakty i mity w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Radosław Lolo []
Accuracy: 88%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bogdan Rok, Życie rodzinne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Bogdan Rok []
Accuracy: 86%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
8.  PDF Mariola Jarczykowa, Ekspresja wartości religijnych przez i wobec Radziwiłłów birżańskich w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Mariola Jarczykowa []
Accuracy: 86%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
9.  PDF Wokół kryteriów i terminologii – dyskusja w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. []
Accuracy: 86%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
10.  PDF Spis treści w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. []
Accuracy: 86%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>