English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Edward Opaliński, Elity władzy, elity prestiżu czy elity bogactwa? w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019.
Results:
  • - Number of objects found:   37
    • Editions: 37
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Mariusz Markiewicz, Nieformalne elity w Europie nowożytnej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Mariusz Markiewicz []
Accuracy: 78%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
2.  PDF Jan Dzięgielewski, Magnaci – członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jan Dzięgielewski []
Accuracy: 75%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
3.  PDF Urszula Anna Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Urszula Anna Pawluczuk []
Accuracy: 72%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
4.  PDF Radosław Lolo, Towarzystwo Jezusowe a magnaci. Fakty i mity w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Radosław Lolo []
Accuracy: 71%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
5.  PDF Maria Czeppe, Szkoły pałacowe w XVIII wieku. Rekonesans w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Maria Czeppe []
Accuracy: 71%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
6.  PDF Dariusz Makiłła, Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Makiłła []
Accuracy: 71%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
7.  PDF Andrzej Rachuba, Magnateria – specyfika litewska w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Andrzej Rachuba []
Accuracy: 71%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
8.  PDF Krystyna Szelągowska, Corfitz Ulfeldt – arcyzdrajca, królewski zięć w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Krystyna Szelągowska []
Accuracy: 70%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bogdan Rok, Życie rodzinne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Bogdan Rok []
Accuracy: 70%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
10.  PDF Anna Kamler, Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI wiecznej Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Anna Kamler []
Accuracy: 70%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>