English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Adam Kucharski, Życie prywatne magnaterii polskiej w przekazach gazet rękopiśmiennych z epoki stanisławowskiej (1764–1795). Typologia doniesień prasowych w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku,
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.