English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Anna Kamler, Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI wiecznej Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019.
Results:
  • - Number of objects found:   1
    • Editions: 1
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Urszula Anna Pawluczuk, Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Urszula Anna Pawluczuk []
Accuracy: 53%
Keywords: magnateria, Rzeczypospolita XVI-XVIII wiek, obyczaje magnackie,
Find objects similar to this one.