English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition GEOGRAFIA GOSPODARCZA KRÓLESTWA POLSKIEGO W XVI WIEKU
Results:
  • - Number of objects found:   3
    • Editions: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF ORGANIZACJA, PRAWO I DYSCYPLINA W POLSKIM I LITEWSKIM POSPOLITYM RUSZENIU (DO POŁOWY XVII WIEKU) - Karol Łopatecki []
Accuracy: 55%
Keywords: prawo wojskowe, Rzeczpospolita, Wielkie Księstwo Litewskie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII –XVIII wieku struktura organizacyjna - Wojciech Walczak []
Accuracy: 55%
Keywords: Kościół unicki. Turów, Pińsk
Find objects similar to this one.
3.  PDF RODZINA MAGNACKA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM W XVI–XVIII WIEKU. STUDIUM DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE - Marzena Liedke []
Accuracy: 55%
Keywords: rodzina magnacka, Wielkie Księstwo Litewskie
Find objects similar to this one.