English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki Kolonializm, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012.
Results:
  • - Number of objects found:   26
    • Editions: 26
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Ostatki życia ziemiańskiego w dawnych Inflantach Polskich fotografii rodzinnej, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Henryk Manteuffel Szoege []
Accuracy: 71%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Wstęp, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Karol Łopatecki, Wojciech Walczak []
Accuracy: 70%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Sylwia Czyż []
Accuracy: 69%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Krystyna Rembiszewska []
Accuracy: 67%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF Sejmiki mazowieckie wobec Inflant w latach 1622–1677, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Adam Moniuszko []
Accuracy: 67%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF Działalność literacka Platerów kombulskich – rekonesans, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Samborska-Kukuć []
Accuracy: 67%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF Otwarcie konferencji, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Jacek Popiel []
Accuracy: 67%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF The Evidences of the Activity of the Jesuits in the Architectural Heritage of Polish Livonia, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Kristīne Ogle []
Accuracy: 67%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621). Stan badań, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Ziemlewska []
Accuracy: 62%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF Drewniana architektura Inflant Polskich – przykład kościoła pw . Opatrzności Bożej w Bērzgales, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Karol Łopatecki, Wojciech Walczak []
Accuracy: 61%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>