English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012.
Results:
  • - Number of objects found:   3
    • Editions: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Łotwy i Polski Działania Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Janiszewska-Jakubiak []
Accuracy: 55%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Sylwia Czyż []
Accuracy: 52%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF Działalność literacka Platerów kombulskich – rekonesans, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Samborska-Kukuć []
Accuracy: 51%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.