English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu turecko-tatarskiego z lat 1624–1625, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.