English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Homilia wygłoszona 16 września 2016 r. w kościele akademickim KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego pw. Św. Krzyża, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r.
Results:
  • - Number of objects found:   22
    • Editions: 22
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Rzeczpospolita i Stolica Apostolska – jaka dyplomacja?, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Piotr Nowina-Konopka []
Accuracy: 57%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
2.  PDF Stolica Apostolska wobec najważniejszych problemów Rzeczypospolitej w pierwszym okresie panowania Augusta II , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - bp Jan Kopiec []
Accuracy: 57%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
3.  PDF Rok 1629. Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Obojga Narodów w grze europejskich potęg, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Henryk Litwin []
Accuracy: 56%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
4.  PDF Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec działalności unickiego biskupa Maksymiliana Ryłły, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Dorota Wereda []
Accuracy: 55%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
5.  PDF Rola Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w kształtowaniu stosunkówdyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Artur Orzechowski []
Accuracy: 55%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
6.  PDF Polska i Stolica Apostolska w świetle raportów ambasadora francuskiego Jeana Doulceta (1923–1928) , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Magdalena Satora []
Accuracy: 55%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
7.  PDF W cieniu legata Commendonego. Vincenzo Dal Portico jako dyplomata papieski wobec pierwszej elekcji, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Dorota Gregorowicz []
Accuracy: 53%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
8.  PDF Do Czytelnika, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 53%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
9.  PDF Misja arcybiskupa Angelo Marii Duriniego w Rzeczypospolitej , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Wojciech Kęder []
Accuracy: 53%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
10.  PDF Dwór papieski w relacjach podróżników polskich z XVI i XVII w, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Bernadetta Puchalska-Dąbrowska []
Accuracy: 52%
Keywords: dyplomacja, Rzeczpospolita, Stolica Apostolska
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>