English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Architektura Korpusu Ochrony Pogranicza w świetle badań archiwalnych, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • - Number of objects found:   1
    • Editions: 1
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Rekonstrukcja drewnianej synagogi z Wołpy w Biłgoraju w kontekście ochrony i stanu wiedzy na temat dziedzic twa żydowskiego w Polsce, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Kinga Migalska []
Accuracy: 50%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.