English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Architektura Korpusu Ochrony Pogranicza w świetle badań archiwalnych, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 8
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Płaczki i thanatosy ręką mistrza i kamieniarza prostego zrobione… Nagrobki figuralne na polskich mogiłach obecnego pogranicza polsko-ukraińskiego. Wybrane zagadnienia, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Urszula Olbromska []
Accuracy: 56%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Modlitewnik hrabianki – Emilii Plater, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Teresa Rączka-Jeziorska []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
3.  PDF Chreścijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Oleh Bolyuk []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
4.  PDF Stolarze łachewscy i czuczewiccy, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Stefan Mieleszkiewicz []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
5.  PDF Archiwa rodu Łosiów – przykład dziedzictwa rozproszonego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Elżbieta Wierzbicka []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
6.  PDF „Portrety sławnych lwowiaków” według Kazimierza Chodzińskiego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Feliks []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
7.  PDF Polska grupa „Kapitol” w Rzymie Mussoliniego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Rudzka []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
8.  PDF Dominican missionaries in Polish Livonia and the Duchy of Courland, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Reinis Norkārkls []
Accuracy: 55%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.