English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Historia Rzeczypospol itej Obojga Narodów w Skarbcu rozmaitych sciencyi… (1759), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 11
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Wereda []
Accuracy: 63%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w dziejowym stosunku (XV–XX w.) , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Maria Barbara Topolska []
Accuracy: 53%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
3.  PDF Paraf ia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim – ludzie, historia i zabytki, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Katarzyna Kolendo-Korczak []
Accuracy: 53%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
4.  PDF Chreścijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Oleh Bolyuk []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
5.  PDF Dominican missionaries in Polish Livonia and the Duchy of Courland, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Reinis Norkārkls []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
6.  PDF Stolarze łachewscy i czuczewiccy, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Stefan Mieleszkiewicz []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
7.  PDF Polska grupa „Kapitol” w Rzymie Mussoliniego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Rudzka []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
8.  PDF „Portrety sławnych lwowiaków” według Kazimierza Chodzińskiego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Feliks []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
9.  PDF Archiwa rodu Łosiów – przykład dziedzictwa rozproszonego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Elżbieta Wierzbicka []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
10.  PDF Modlitewnik hrabianki – Emilii Plater, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Teresa Rączka-Jeziorska []
Accuracy: 52%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>