English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Inwentaryzacja nagrobków polskich w dawnych Inf lantach Polskich – stan badań, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.