English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Edukacja artystyczna i zawodowa dla kobiet w Gal icji od końca XIX do lat 30. X X stulecia: dziewiarstwo, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.