English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chreścijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015.
Results:
  • - Number of objects found:   63
    • Editions: 63
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Archiwa rodu Łosiów – przykład dziedzictwa rozproszonego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Elżbieta Wierzbicka []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Modlitewnik hrabianki – Emilii Plater, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Teresa Rączka-Jeziorska []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
3.  PDF Dominican missionaries in Polish Livonia and the Duchy of Courland, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Reinis Norkārkls []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
4.  PDF Polska grupa „Kapitol” w Rzymie Mussoliniego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Rudzka []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
5.  PDF Stolarze łachewscy i czuczewiccy, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Stefan Mieleszkiewicz []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
6.  PDF „Portrety sławnych lwowiaków” według Kazimierza Chodzińskiego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Feliks []
Accuracy: 77%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
7.  PDF Neoklasycyzm w architekturze Ukrainy Zachodniej w okresie międzywojennym , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Svitlana Linda, Olga Mykhaylyshyn []
Accuracy: 75%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
8.  PDF Materiały do badań wielokulturowej społeczności dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach instytucji polonijnych, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Krochmal []
Accuracy: 70%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
9.  PDF Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Wereda []
Accuracy: 70%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
10.  PDF Relikty rodowych galerii portretowych z dawnej Rzeczypospolitej w zbiorachMuzeum Narodowego w Warszawie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Monika Ochnio []
Accuracy: 69%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>