English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   35
    • Editions: 35
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 86%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przedmowa [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 64%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF 17TH-CENTURY ANTWERP CABINET FROM THE LUBOMIRSKI’S COLLECTION IN LVOV, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Feliks []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF FILIPPO CASTALDI (1734–1814) AND HIS HERITAGE IN POLISH LIVONIA (LATGALE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Rūta Kaminska []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF SAINTS OF CATHOLIC SPIRITUAL ORDERS IN THE ARTISTIC HERITAGE OF POLISH LIVONIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Kristīne Ogle []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF LWOWSKA FUNDACJA ANTONIEGO I WALERII BILIŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Biliński []
Accuracy: 57%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
9.  PDF „BITWA POD WIEDNIEM” I „BITWA POD PARKANAMI” – OBRAZY BATALISTYCZNE Z KOLEGIATY ŻÓŁKIEWSKIEJ PĘDZLA MARTINA ALTOMONTEGO. KONSERWACJA WIELKOFORMATOWYCH PŁÓCIEN Z KOŃCA XVII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Szpor, Katarzyna Górecka []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>