English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition HISTORIA POLSKICH ZBIORÓW RĘKOPISÓW ORMIAŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   2
    • Editions: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF POLACY W DYNEBURGU. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – ZARYS PROBLEMU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Maria Kalczyńska []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF JAN HENRYK ROSEN (1891–1982). WSTĘPNE ROZPOZNANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Wolańska []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.