English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition ARCHIWA LWOWSKIE JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ STOSUNKÓW NARODOWOŚCIOWYCH I WYZNANIOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ W 2. POŁ. XVIII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   1
    • Editions: 1
View:
Simple | Expanded
1.  PDF PROGRAM „PRZYWRACANIE PAMIĘCI O POLAKACH Z KRESÓW WSCHODNICH”, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Jacek Krochmal []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.