English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Przedmowa [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   78
    • Editions: 78
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 74%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 74%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 73%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak []
Accuracy: 69%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 67%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 67%
Find objects similar to this one.
7.  PDF PRZEDMOWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 67%
Find objects similar to this one.
8.  PDF LWOWSKA FUNDACJA ANTONIEGO I WALERII BILIŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Biliński []
Accuracy: 66%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF ARCHITEKTURA STANISŁAWOWA II RZECZYPOSPOLITEJ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Pszczółkowski []
Accuracy: 61%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF PRZYCZYNKI DO BADAŃ NAD CMENTARZEM BAZYLIAŃSKIM W KRZEMIEŃCU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marianna Otmianowska []
Accuracy: 61%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>