English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition FARFURKI BŁĘKITNYM POKOSTEM PER MISTERIA MALOWANE. HOLENDERSKIE PŁYTKI ŚCIENNE W WYSTROJU REZYDENCJI MAGNACKICH NA WSCHODNICH TERENACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (WOJEWÓDZTWO RUSKIE, WOŁYŃSKIE I WILEŃSKIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypo...
Results:
  • - Number of objects found:   36
    • Editions: 36
View:
Simple | Expanded
1.  PDF PROGRAM „PRZYWRACANIE PAMIĘCI O POLAKACH Z KRESÓW WSCHODNICH”, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Jacek Krochmal []
Accuracy: 60%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF RELACJE RZYMSKICH KATOLIKÓW I UNITÓW NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE INWENTARZY KOŚCIELNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Katarzyna Kolendo Korczak []
Accuracy: 59%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF REZYDENCJE NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, CZ. I: WOŁYŃ. PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY REALIZOWANY W LATACH 2007-2011, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - WiolettaBrzezińska-Marjanowska []
Accuracy: 55%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF DZIAŁALNOŚĆ LIGI POMOCY PRZEMYSŁOWEJ NA TERENACH GALICJI WSCHODNIEJ W PIERWSZYM TRZYDZIESTOLECIU XX STULECIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Olena Kozakevych []
Accuracy: 54%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF SZTUKA DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ NA FOTOGRAFIACH ZE ZBIORÓW FOTOTEKI INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walanus []
Accuracy: 54%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF GRAFIKA ZACHODNIOEUROPEJSKA A DZIEŁA MALARSTWA W KOŚCIOŁACH OBRZĄDKÓW WSCHODNICH W RZECZYPOSPOLITEJ DOBY PÓŹNEGO BAROKU. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI I WYBRANE PRZYKŁADY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Zbigniew Michalczyk []
Accuracy: 54%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak []
Accuracy: 54%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przedmowa [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>