English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition GRAFIKA ZACHODNIOEUROPEJSKA A DZIEŁA MALARSTWA W KOŚCIOŁACH OBRZĄDKÓW WSCHODNICH W RZECZYPOSPOLITEJ DOBY PÓŹNEGO BAROKU. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI I WYBRANE PRZYKŁADY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.