English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition FILIPPO CASTALDI (1734–1814) AND HIS HERITAGE IN POLISH LIVONIA (LATGALE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   2
    • Editions: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF SAINTS OF CATHOLIC SPIRITUAL ORDERS IN THE ARTISTIC HERITAGE OF POLISH LIVONIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Kristīne Ogle []
Accuracy: 67%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Stoļerova Parish Church in the Context of the 18th Century Artistic and Architectural Heritage of Polish Livonia, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Rūta Kaminska []
Accuracy: 59%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.