English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition EMIGRACYJNE KRESOWIANA PRASOWE W BIBLIOTECE TOWARZYSTWACHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ im. ks. JANA JABŁOŃSKIEGOTCHr. ROZEZNANIA BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.
Results:
  • - Number of objects found:   3
    • Editions: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF KOLEKCJA STARYCH DRUKOW W BIBLIOTECE MUZEUM POLSKIEGO W AMERYCE (CHICAGO), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Fryderyk Rozen []
Accuracy: 58%
Keywords: stare druki, polonika, Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce,Mieczysław Haiman
Find objects similar to this one.
2.  PDF GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Kałamajska-Saeed []
Accuracy: 52%
Keywords: Grodno, rzeźba Jezusa Nazareńskiego, Jozef Jodkowski
Find objects similar to this one.
3.  PDF KOŚCIOŁ PRAWOSŁAWNY W PRL. STAN BADAŃ I PROBLEMY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Chomik []
Accuracy: 50%
Keywords: Kościół prawosławny, Polska Rzeczpospolita Ludowa, bibliografia, archiwalia
Find objects similar to this one.