English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.
Results:
  • - Number of objects found:   32
    • Editions: 32
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 90%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 77%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 76%
Find objects similar to this one.
5.  PDF OUR LADY of VICTORY of JELGAVA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Kristīne Ogle []
Accuracy: 66%
Keywords: sacral painting, iconography of Holy Mother, Jesuits
Find objects similar to this one.
6.  PDF PRZEDMOWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 63%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 63%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 63%
Find objects similar to this one.
9.  PDF PRZEDMOWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 63%
Find objects similar to this one.
10.  PDF THE DOMINICAN FRIARS IN POLISH LIVONIA AND THE DUCHY OF COURLAND: BETWEEN HISTORY AND THE BLACK LEGEND, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Reinis Norkārkls []
Accuracy: 57%
Keywords: Dominicans, Polish Livonia, the Duchy of Courland, missionaries
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>