English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition HIERARCHOWIE CERKWI UNICKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ – STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.
Results:
  • - Number of objects found:   1
    • Editions: 1
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Wereda []
Accuracy: 53%
Keywords: Rzeczpospolita, dziedzictwo
Find objects similar to this one.