English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition EDUKACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA KOBIET W GALICJI OD KOŃCA XIX W. DO LAT TRZYDZIESTYCH XX W. – DZIEWIARSTWO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.