English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017.
Results:
  • - Number of objects found:   89
    • Editions: 89
View:
Simple | Expanded
1.  PDF FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
2.  PDF FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 86%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 85%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 72%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF PRZEDMOWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
7.  PDF PRZEDMOWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przedmowa, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
9.  PDF List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Gliński []
Accuracy: 64%
Find objects similar to this one.
10.  PDF List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Gliński []
Accuracy: 64%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>