English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition HISTORYCZNE PARKI I OGRODY. ZARYS EWIDENCJONOWANIAGINĄCEGO DZIEDZICTWA (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI D. MIKLERA NA WOŁYNIU I E. ANDRÉ NA LITWIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.