English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition FUNKCJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO A ZAKRES REKONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY ŚW. HIERONIMA Z BUDZANOWA AUTORSTWA J.J. PINSLA ORAZ PORTALU BOCZNEGO W KOŚCIELE POBRYGIDZKIM W GRODNIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Ło...
Results:
  • - Number of objects found:   31
    • Editions: 31
View:
Simple | Expanded
1.  PDF KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak []
Accuracy: 53%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przedmowa [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF ARCHITEKTURA STANISŁAWOWA II RZECZYPOSPOLITEJ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Pszczółkowski []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF PRZYCZYNKI DO BADAŃ NAD CMENTARZEM BAZYLIAŃSKIM W KRZEMIEŃCU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marianna Otmianowska []
Accuracy: 51%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF POLSKI PARYŻ NAD MORZEM KASPIJSKIM, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marek Barański []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF WYTWÓRCY NAGROBKÓW Z POLSKOJĘZYCZNYMI INSKRYPCJAMI NA ŻMUDZKICH CMENTARZACH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Jan Skłodowski []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF LITEWSKIE REALIZACJE WILHELMA RICHTERA, GDAŃSKIEGO RZEŹBIARZA EPOKI BAROKU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Dorota Piramidowicz []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF JAN HENRYK ROSEN (1891–1982). WSTĘPNE ROZPOZNANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Wolańska []
Accuracy: 50%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>