English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition HISTORIA XVI-WIECZNEGO ŚWIECZNIKA HANSA MEYERA Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA W RYDZE. PRZYCZYNEK DO KWESTII RESTYTUCJI DZIEŁ SZTUKI W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • Number of objects found:   0
View:
Simple | Expanded
No publications found. Try to modify query.